wushu

Wing Chun (詠春拳)

 

 Wing Chun Kuen (Boxe de Eternel Printemps)

 

1er Niveau: Xiu Nim Tao

 

- Drills Pak Sao, Tan Sao, Bong Sao, Gang Sao, Chong Choy, ...

- Position Yi Ji King Yeung Ma

- 1er enchainement: Xiu Nim Tao

- Travail sur patte

- Qi Gong des Huit pi!èces de Broccarts.

 

2eme niveau: Chum Kiu

 

- Drills Fak Sao, Yuen Sao, Fook Sao, Kuen Sao, Bil Sao

- Coups de pied: Tai Gerk, Biu Gerk

- Positions : Cheun Ma, Yuen Ma

- Dan Chi Sao

- 2eme enchainement Chum Kiu

- Travail au sac mural

- Mok Yan Jong (Mannequin de bois): 1ere et 2eme partie.