Baisy-Thy Qi Gong

Jac

Qi Gong Baisy-Thy (Genappe)

Salle Eywa Rue Tabaral n°12  Baisy-Thy

Jeudi de 9H15 à 10H30

Professeur du cours de Qi Gong: Jacqueline Noirfalisse

E-mail: noirfalissejacqueline@gmail.com

Tél. de contact: 0474/23 88 33